Zawsze dowiaduję się ostatni.

dowiedzieć się ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf dowiadywać się ‑duję ‑jesz +G = to find s.t. out. o+L learn about