Zawsze czytam, aż zasnę. (Sentence Note)

  • zasnąć ‑snę ‑śniesz (pf), (impf) zasypiać ‑pię ‑piesz = to fall asleep