Zawiąż but.

związać zwiążę ‑żesz pf, impf związywać ‑zuję ‑jesz = to tie together, knot. /// + się become linked