Zawdzięczam Ci dużo. (Sentence Note)

  • zawdzięczać ‑am ‑asz impf +D, +A = to have s.o. to thank for.