Zatrzymał się, żeby włożyć buty. (Sentence Note)

Note: włożyć -(śżę -żysz włóż) (pf), (impf) wkładać = put w+A in, place, deposit. put on (clothes)