Zaszła w ciążę. (Sentence Note)

NOTE: zajść (-jdę -dziesz -szedł -szła) (pf), (impf) zachodzić (-dzę -dzisz zachodź) = to take place, arise, set (sun).