Zaszła nagła zmiana sytuacji. (Sentence Note)

  • nagły aj = sudden, abrupt. av = nagle
  • zajść ‑jdę ‑dziesz ‑szedł ‑szła (pf), (impf) zachodzić ‑dzę ‑dzisz zachodź = 1] to take place, arise 2] set (of the sun).