Zastanówmy się nad tym, co najgorszego może się przydarzyć.

  • zdarzyć się (‑rzę ‑rzysz) pf, impf zdarzać się = to occur (perf), to happen (impf)
  • wydarzyć się ‑rzę ‑rzysz pf, impf wydarzać się = to occur (perf), to happen (impf)
  • przydarzyć się (-rzę -rzysz) (pf), (impf) przydarzać się = to happen, occur (+DAT) to s.o.