Zastanawiam się jak zareaguje Tom.

  • reagować ‑guję ‑jesz impf, pf na+A zareagować = to react, respond (to stimulus)