Zastanawiam się jak Tom wytrzymał z Mary aż tyle lat.

  • wytrzymać ‑am ‑asz pf, impf wytrzymywać ‑muję ‑jesz = to last, withstand, bear, endure, stand up to
  • wytrzymałość f.noun = resilience, ability to endure or withstand
  • wytrzymały aj = lasting, enduring, hardy. av wytrzymale