Zastanawiałem się, jak to jest oberwać cios w brzuch.

  • oberwać ‑rwę ‑wiesz pf, impf obrywać = 1] tear off, peel off, pick (fruit) 2] (idiomatic) to be hit (by s.t. or s.o.)
  • cios m.noun = blow, stroke. cios losu = stroke of fate