Zastałem pusty pokój. (Sentence Note)

NOTE: zastać (-stanę -niesz) (pf), (impf) zastawać (-staję -jesz) = to find, come upon, catch