Zaraz zapadnie zmrok.

  • zmrok mi.noun = twilight, nightfall
  • zapadnie zmrok = phrase = literally, falls twilight
  • zapaść ‑padnę ‑niesz ‑padł pf, impf zapadać = (in this context) to fall, drop, sink, subside.
  • & się = disappear, cave in