Zaraz wracam. Muszę skoczyć na pocztę. (Sentence Note)

  • skoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf skakać skaczę ‑czesz = 1] jump, skip, dive. 2] shoot up (eg prices)
  • ‘muszę skoczyć’ = phrase = I have to go (somewhere quickly, potentially making a short visit there) OR I must get (something quickly).