Zapukał w drzwi.

  • pukać ‑am ‑asz impf, pf zapukać +w+Acc OR +do+Gen = to knock, rap.
  • & w drzwi or + do drzwi = knock at the door.
  • (vulg) + Acc = fuck