Zaprowadziła starą kobietę do kościoła za rękę.

  • zaprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf zaprowadzać = to conduct, lead, guide, escort