Zapomnij o tym. Nie ma sensu udzielać mu rady. (Sentence Note)

  • udzielić ‑lę ‑lisz (pf), (impf) udzielać +Dative or +Genitive = to give, provide, impart to, delegate to