Zapomniałem przekazać mu wiadomość.(Sentence Note)

przekazać -każę -żesz (pf), (impf) przekazywać -zuję -jesz = to hand over, communicate, pass on, convey (+ Dative) to

1 Like