Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.

  • wystąpienie n.noun 1] withdrawal, departure. 2] appearance. (formal) speech
  • nacisk mi.noun = pressure, stress, emphasis, leverage
  • położyć nacisk = phrase = to place emphasis / to emphasise