Zapewnia, że ona jest niewinna. (Sentence Note)

  • zapewnić ‑nię ‑nisz pf, impf zapewniać o+Loc = assure about.
  • & się = to assure o.s. about