Zapal świece. (Sentence Note)

  • zapalić -lę -lisz (pf), (impf) zapalać zapalają = to light, ignite. ~ światło turn on the light. ~ się = to be burning
  • zapalający (active adj) = incendiary
  • zapalenie (n noun) = an inflammation (medical)
  • zapalczywość (f noun) = impetuosity, hot-headedness
  • zapalczywy (adj) ardent, impetuous. (adv) zapalczywie
  • zapalniczka -czek (f noun) = (cigarette) lighter
  • zapalnik (mi noun) -a = a detonator
1 Like