Zanosi się na deszcz.

  • zanieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf zanosić zanoszę ‑sisz = to carry (to).
  • zanosi się na + Acc = it looks like / there’s going to be
  • zanosi się na deszcz/biurzę/śnieg/sztorm/kłopoty etc (usually something negative and often used to describe bad weather)