Zanim technologia będzie gotowa, zajmie to od pięciu do dziesięciu lat.

So in this case, “zająć” is being used as sort of synonym for “potrwać”?

Yes, “zajmować” can indeed be used in the sense of “to take (time)”.