Zanim przejdziemy do interesów, chciałbym przez chwilę pogadać na luzie.

  • Zanim przejdziemy do = phrase = before we get to, before we move onto
  • na luzie = phrase = casual, informal, relaxed
  • pogadać na luzie = to chat informally