Zanim będziemy mogły podjąć decyzję, musimy mieć wszystkie fakty.

móc podjąć decyzję = to be able (or ready) to make a decision, to be in a position to make a decision