Zanieczyszczenie ma wpływ na większość morskich stworzeń.

  • zanieczyszczenie n.noun = despoilment, pollution, contamination