Zamówić ci to samo? (Sentence Note)

Note: zamówić (-wię -wisz) (pf), (impf) zamawiać = to order, commission