Zamierzam odrobić pracę domową, gdy wrócę do domu popołudniu.

  • odrobić ‑bię ‑bisz pf, impf odrabiać = 1] to make/catch up (for something past due). 2] recreate.
  • odrobić matematykę = to do one’s mathematics.
  • odrobić pracę domową = to do homework