Zamierzam ich wyrzucić. (Sentence Note)

  • wyrzucić (-cę -cisz) (pf), (impf) wyrzucać = to throw out, eject, discard,
  • rzucić (-cę -cisz) (pf), (impf) +Instr or +Accu rzucać = 1) to throw, cast, fling, hurl 2) to give up.
1 Like