Zamierzaliśmy wziąć ślub, ale zadecydowaliśmy inaczej.

zdecydować instead of zadecydować (note)

decydować ‑duję ‑jesz impf, pf zdecydować OR zadecydować o+L = to decide about. o+A = to determine. intransitive + się = to decide. na+A = to opt for, settle on