Zamieńmy się miejscami.

  • zamienić -nię -nisz (pf), (impf) zamieniać = to exchange, swap
  • zamieniać się = to swap