Zamienię to. (Sentence Note)

  • zamienić -nię -nisz (pf), (impf) zamieniać = to exchange, swap
1 Like