Żałuję, że nie wiem co zrobić.(Sentence Note)

  • żałować (-łuję -jesz (impf), (pf) pożałować + Genitive = 1] regret, be sorry, repent, lament. = 2] spare