Załóżmy, że ona tu jest. (Sentence Note)

  • założyć ‑żę ‑żysz ‑łóż pf, impf zakładać = to found, establish, put in place, put on. assume.
  • & się + o + Acc = to bet on