Założę się, że myślisz, że piszę to jedynie, by Ci zaimponować. (Sentence Note)

  • imponować ‑nuję ‑jesz impf, pf zaimponować +Dat = to impress s.o.