Założę się o dziesięć dolców, że nie dasz rady odstawić wódki na miesiąc.(Sentence Note)

NOTES: rada (feminine noun) = council, counsel, advice.

  • nie ma rady = there’s no help for it

Notes: odstawić (-wię -wisz) (pf), (impf) odstawiać = to drop or leave off, put aside