Zalecenia doktora trzymały mnie z dala od picia za dużo.

  • trzymać ‑am ‑asz, pf potrzymać = to hold, support, keep
  • trzymać mnie z dala = to keep me away (from s.t.)