Załatwmy to raz na zawsze. (Sentence Note)

  • załatwić (-wię -wisz) (pf), (impf) załatwiać = to take care of (business, etc), handle, arrange.
  • & sprawę = take care of some matter.
  • (slang) & kogoś = rub someone out.
  • & się (colloq) = pee, urinate