Zajrzałem do pudełka.

  • zajrzeć ‑rzę ‑rzysz pf, impf zaglądać do+G = to look in on, glance at.
  • & ‘‘do kieliszka’’ = to drink (too much)