Zajęło mi chwilę, zanim zrozumiałem, co próbowała powiedzieć.

  • Zajęło mi chwilę = phrase, it from me a moment = it took me a while
  • zanim zrozumiałem = before I understood