Zajęcia w szkole zaczynają się w następny poniedziałek. (Sentence Note)

NOTE: zajęcie (noun) = occupation, pursuit. (plural) = zajęcia studies