Zagrożenia są oczywiste. (Sentence Note)

zagrożenie (noun) = threat, danger