Zadziwiające, jak wiele osób przechodzi przez tę ulicę na czerwonym świetle. (Sentence Note)

  • zadziwiający (active adj) amazing, surprising, mystifying. (adv) zadziwiająco
  • zadziwić -wię -wisz (pf), (impf) zadziwiać (zadziwiają) to amaze, surprise, mystify