Zadowolony jesteś ze swojego wyglądu? (Sentence Note)

wygląd mi = appearance