Żaden z moich studentów nie oblał.

  • oblać ‑leję ‑jesz pf, impf oblewać = to fail (exam), pour on, drench, celebrate with drink.
  • & się potem = to be covered in sweat