Zaczyna mi się wydawać, że nie powinienem był tu przychodzić. (Sentence Note)

  • wydawać się = to seem
  • Zaczyna mi się wydawać = literally = it’s beginning to seem to me