Zacznij odliczać.

odliczyć ‑czę ‑czysz pf, impf odliczać = 1] deduct 2] count down