Zaciął mi się zamek.

  • zaciąć zatnę ‑niesz pf, impf zacinać = to whip.
  • & się = to get stuck, to become jammed