Zachowuj się przyzwoicie podczas mojej nieobecności.

  • przyzwoity aj = decent, seemly, proper. av przyzwoicie