Zachowanie Toma na przyjęciu było niewybaczalne.

  • niewybaczalny aj = unforgivable. av niewybaczalnie